(1) Navara,David (2710) - Rasik,Vitezslav (2516) [E90]
AD Mahrla Praha-Labortech Ostrava IPVV Praha 10, Ruská 85 (3.1), 2012
[Navara]

Diagram

44.Rb6 Kf4?! [44...Rd2+! 45.Ke4 (45.Kxd2 Nc4+ 46.Kd3 Nxb6 47.Kd4 Kh4=) 45...Rb2 46.Rxd6 Rxb4+ 47.Kd3 Rb3+ 48.Kd4 Rb4+ 49.Kc3 ještě není úplná remíza, ale černý by partii měl bez problémů udržet.] 45.Rxd6 Nc4 46.Rf6+ Ke5 47.Rxg6 Kxd5 [Více jsem se obával pokračování 47...Nb2+ 48.Kc3 (Lepší možná je 48.Ke3 Nc4+ 49.Kf3 Kxd5) 48...Na4+ 49.Kb3 Rb2+! 50.Ka3 Rd2 51.d6 Rd3+ 52.Ka2 Rxd6 53.Rxd6 (53.Rg5+ Ke4 54.Rxb5?? Nc3+) 53...Kxd6 s výměnou jezdce za pěšce b4 a pochodem krále do rohu, například 54.Bf3 Diagram

54...Nc5! (Houdini) 55.bxc5+ Kxc5 56.h4 Kd6 57.h5 Ke7 58.h6 Kf7! s remízou.] 48.Bf3+ Ke5 49.Bg2 Diagram

Černá věž se ocitla v ohrožení. 49...Nd6 50.Ke2 Nf5 51.Rg4!? [Po 51.Kf2 Nh4 má bílý několik možností, všechny ale vedou k remíze. Ukážu jen pár z nich: 52.Rg4 (52.Rg5+ Kf6 53.Rg3 Nxg2 54.Kg1 Rxh3! 55.Rxh3 Nf4 s remízou. I kdyby bílý náhodou dokázal zachránit pěšce b4, k výhře by to stačit nemělo. ) 52...Nxg2 53.Kg3 Rxh3+!? (53...Rh1 také stačí k remíze.) 54.Kxh3 Ne3 55.Rg5+ Kd4 56.Rxb5 Nd5 57.Kg3 Kc4 58.Rc5+ Kd4=] 51...Nh6! Černý se zatím brání správně. Nyní jsem se po 52.Vg6 Jf5 53.Kf2 mohl vrátit do předcházející varianty, zvolil jsem ale jiný postup. [Po 51...Nh4?! 52.Rxh4 Rxg2+ 53.Kf3 by kvůli hrozbě 54.Rh5+ černý musel pokračovat 53...Rg5 a bílý by po 54.Re4+ Kf5 55.Rf4+ nebo 55.Vg4 měl nemalé vyhlídky na výhru.] 52.Rg5+ Kf6 53.Rg3 Nf5 54.Rg4 [54.Kf2?! nevychází kvůli 54...Nxg3 55.Kxg3 Rxh3+! 56.Bxh3 Ke5 57.Bd7 Kd4 58.Bxb5 Kc3 . Tento motiv ještě uvidíme u partie Jaworski - Bělaška!] 54...Nh6 Domníval jsem se, ze tento tah je rozhodující chybou. [K remíze vedlo 54...Nh4 , například 55.Rxh4 Rxg2+ 56.Kd3 (56.Kf3 Rb2) 56...Ke5! 57.Rh5+ Kd6 58.Rxb5 Rg3+ 59.Kc4 Rxh3 60.Rc5 Rh8!= . Pravda, bílý nemusí průběh tolik forsírovat a v časové tísni by se černý ještě mohl splést.] 55.Rf4+ Diagram

55...Kg5? Až tento tah prohrává. [Pokračování 55...Ke5 56.Rf2 s hrozbou 57.Kf1, 58.Kg1 mi připadalo pro černého beznadějné, ale počítač ukazuje nečekanou záchranu: 56...Nf7!! 57.Kf3 Ng5+ 58.Kg3 (58.Kg4 Nxh3) 58...Rxh3+! 59.Kg4 (Po 59.Bxh3 Ne4+ bílý neudrží posledního pěšce.) 59...Rb3 60.Kxg5 Rxb4+/= s teoretickou remízou. V praxi by se ale ještě nejméně 40 tahů hrálo.] 56.Rf2 Proti pochodu krále na g1 černý nemá dobrou obranu, pěšcová koncovka je beznadějná. 56...Kh4 57.Kf1 Nf5 S padajícím praporkem černý nastražil poslední léčku. 58.Rxf5 [\/Prozaicky vyhrávalo 58.Rf4+ Kg5 (58...Kg3 59.Rg4#) 59.Rg4+ Kf6 60.Kg1 .] 58...Rxg2 59.Rh5+! [Po 59.Kxg2? by nastal pat.] 59...Kg3 60.Rg5+ 1-0

(2) Petrik,Tomas (2534) - Jedynak,Radoslaw (2475) [C03]
AD Mahrla Praha-Labortech Ostrava IPVV Praha 10, Ruská 85 (3.3), 2012
[Navara]

Diagram

Bílý ze zahájení vyšel s mírnou převahou, kterou se soupeřovou pomocí rychle vystupňoval: 17.Rd3 e4? [Lepší bylo 17...f4 .] 18.Rb3 Bc6 Tady už je dobrá rada drahá. [Po 18...Bb5+! 19.c4 Bc6 by se černý přinejmenším nemusel obávat šachu na c3 ve variantách typu 20.Rd1 Bxd5 21.Rxd5 g6+/- .] 19.Rd1 Černý nemůže zabránit materiálním ztrátám. 19...Be5 20.Bb6+ Kd6 21.Bxe4+ Ke6 22.Bxc6 bxc6 23.Bd4 Bxd4 24.Rxd4 Rhd8 25.Rxd8 Rxd8 26.Rb7 g5 27.Rxh7 Rd4 28.Rh3 f4 29.Rc3 1-0

(3) Michenka,Jozef (2352) - Hinks-Edwards,Thomas (2414) [E32]
AD Mahrla Praha-Labortech Ostrava IPVV Praha 10, Ruská 85 (3.6), 2012
[Navara]

Diagram

Bílý v zahájení získal poziční převahu a nyní ji pěknou kombinací proměnil v materiální zisk. 23.Rxd7! Bxd7 24.Nxc5 R6a7 25.e5 Ne8 [25...Nd5 26.Bxd5 exd5 27.e6+-] 26.Bxa8 Qxa8 27.Nxd7 Rxd7 28.Ba3 Dým se rozplynul. Bílý má pěšce navíc a poziční převahu, kterou přesvědčivě uplatnil. 28...h6 29.Bc5 Nc7 30.Qa3 Qa6 31.Qb4 Nd5 32.Qb8+ Kh7 33.Qb1+ Kg8 Diagram

34.Qf1! Výměnou dam chce bílý vydláždit svému pěšci cestu na a8. 34...Qc6 35.Rc1 Qa4 36.a6 Kh7 37.a7 Rd8 [Po 37...Rxa7! mohl černý prodloužit odpor, nyní rozhodne volný pěšec.] 38.Qc4 Qa5 39.Bd4 Qd2 40.Qc2+ Qxc2 41.Rxc2 1-0

(4) Jaworski,Miroslaw (2292) - Belaska,Premysl (2234) [A66]
AD Mahrla Praha-Labortech Ostrava IPVV Praha 10, Ruská 85 (3.8), 2012
[Houdini]

Diagram

Černý se dostal z nejhoršího, kvůli slabému králi se ale nadále musí mít na pozoru. 20.Nxb7+!? Správná myšlenka v nepřesném provedení. [Silnější bylo 20.Nf7+! Qxf7 21.Qxh8+ s malou převahou. Ještě by se slušelo dodat, že vzetí jezdce na b7 ani na f7 se nehodilo kvůli 21.0-0-0+ s dalším dobráním na h8.] 20...Ke8! 21.Qxe7+ Kxe7 22.Nxc5= *

(5) Jaworski,Miroslaw (2292) - Belaska,Premysl (2234) [A66]
AD Mahrla Praha-Labortech Ostrava IPVV Praha 10, Ruská 85 (3.8), 2012
[Houdini]

Diagram

39...h4 [39...g3 40.hxg3 g5 s dalším 41...h4 mi připadá jako remíza, černý ponechá střelce na dlouhé diagonále a bude vyčkávat. Rozhodující chyba se ale stala později.] 40.Kd4 Bb7 41.g3 g5 42.Bd3 Bf3 43.b5 Bg2 44.Be2 Bf3 45.Ke3 hxg3 46.hxg3 Bd5 47.Bxg4 Kc5 48.Bd7 Diagram Černý musí provést nějaký ústupek. 48...Kd6? [Lepší bylo například 48...Bg2 49.Bc6 Bh3 50.Ke4 Bg4 51.Ke5 Be2 52.Kf5 g4 53.Kf4 Kb6 54.Be8 Kc5 55.Bd7 Kd6!+/= . S Houdinim na monitoru se mi ale radí lehko.] 49.Kd4! Bílý pěšec nyní projde na b6. 49...Bf3 50.Bf5 Be2 51.Bd3 Bf3 52.Be4 Be2 53.b6 Vzniklá koncovka mi trochu připomíná partii Chalifman - Láznička, ME Plovdiv 2012. Tam ale černý držel materiální rovnováhu. 53...Bd1 54.Ke3 Bg4 55.Bf3 Bf5 56.Kd4 g4?! [Preferoval bych 56...Bc2 , na bílé pole bych pěšce stavěl jen v případě nutnosti. V poznámce ke 48. tahu jsem ale tvrdil něco jiného...] 57.Be4 Bd7 58.Ke3 Ba4 59.Kd2 [K výhře nestačilo 59.Kf4 Bd1 60.Bf5? Kc6 61.Bxg4 Bb3 .] 59...Bd7?! Diagram

[Lepší bylo 59...Bb5! s ideou 60.Kc3 Be2 61.Kb4 Bf3! 62.Bd3 Kc6 63.Ka5 Kb7+/- , ale to za mne opět mluví Houdini.] 60.Kc3! Ba4 [Teď už po 60...Bb5 61.Kb4 Be2 62.Ka5 Bf3 63.Bd3+- nestihne černý král projít na b7.] 61.Kb4 Bd1 62.Ka5 Be2 63.Bb7? [Vyhrávalo 63.Bf5 Kc6 64.Bc8! Diagram

(nevýhoda tahu) 64...Kd6 65.Ba6 Bf3 66.Bd3 Bb7 67.Bf5+-] 63...Kc5? [Naděje na remízu uchovával jedině tah 63...Kd7! .] 64.Ba6 Bf3 Diagram

65.Bc8! Hrozí 66.Ka6 i vzetí na g4. Zbytek je jednoduchý. [65.b7? Bxb7 66.Bxb7 Kd4 67.Bc8 Ke3 68.Bxg4 Kf2 by byla variace na partii Navara - Rašík.] 65...Kd4 66.Ka6 Ke3 67.Bxg4! Bc6 68.Bd7 Bd5 69.b7 1-0

(6) Mista,Alexander (2562) - Navara,David (2710) [A25]
ŠK Slavoj Poruba-AD Mahrla Praha IPVV Praha 10, Ruská 85 (4.1), 2012
[Navara]

Diagram

V předcházejícím průběhu hrály střídavě a někdy i současně na výhru obě strany a obě k tomu měly své důvody. V jednostranné časové tísni jsem ale svou pozici poněkud pokazil a po časové kontrole jsem v nastoupeném trendu pokračoval. 44...f6? Soupeřovu odpověď jsem viděl, ale nedocenil. [Nechtělo se mi pokračovat 44...Rb5 45.Re1+ Kd4 , krále a věž jsem chtěl mít co nejblíže k poli b1. Podle počítače je tato pozice stále vyrovnaná, ale jak to mám vědět?] 45.Rxe5+! fxe5 46.f6 Najednou je zle, spojení volní pěšci jsou mnohem silnější než pár černých individualistů (b3, e5). 46...Rb7 Usoudil jsem, že hlavní hrozbou bílého je 47.f7 Vb8 48.Vb1 s dalším 49.Vxb3, to je ale jen část pravdy. [Nejsilnější pokračování 46...Rb6! jsem zavrhl kvůli 47.Kg5?, protože jsem se obával, že by bílý po 47...Vb7 48.Kf5 mohl odevzdat věž za mé dva pěšce a vyhrát na královském křídle. Po 48...e4 ale není vidět, jak by toho mohl dosáhnout. Správné je 47.Rf1! , teď ale černý král má volnou cestu k pěšci b3. Po nasazení veškeré techniky (Houdini + Nalimovovy databáze) jsem dospěl k závěru, že remizuje jedině 47...b2! 48.f7 Rb8 49.Rb1 Rf8 50.Kg6 Kf3 51.Kg7 a teď například 51...Ra8! 52.Rxb2 Kxg3 , podrobný důkaz tohoto tvrzení by si ale vyžádal neúměrně mnoho místa.] 47.g4! Tento tah jsem nedocenil. Tady jsem pochopil, že je pozice prohraná. 47...b2 48.g5 [48.Rb1? Kf4!= jsem v této neviděl, v jiných jsem ten motiv zvažoval. Možná bych to našel.] 48...b1Q 49.Rxb1 Rxb1 50.f7 Bílí pěšci jsou velmi rychlí. 50...Rh1+ 51.Kg4 Diagram

Původně jsem chtěl pokračovat 51...Vf1 52.g6 e4, dát nějaký ten šach, dobrat na f7 a bránit prohranou koncovku s králem, věží a pěšcem (a později i bez něj) proti králi a dámě. Z vlastní zkušenosti vím, že při dobré obraně výhra není zdaleka tak snadná, jak nám po staletí tvrdily příručky. Pak jsem ale objevil pěknou léčku a mé srdce začalo tlouci velmi silně. Spadne do ní soupeř? [Po 51.Kg6? Rf1 52.Kg7 e4 by pěšcové dostihy skončily remízou.] 51...Rg1+! 52.Kf5? Usmálo se na mě štěstí. [Vyhrávalo 52.Kh3 Rf1 53.g6 .] 52...Rf1+ 53.Ke6 Rxf7! 54.Kxf7 e4 55.g6 Kf2! 56.g7 e3 57 .g8Q e2 Diagram

Kdyby bílý král stál kdekoliv jinde s výjimkou pole d1, partii bych prohrál. Myslel jsem, že podobná pozice se může vyskytnout jen ve studii, ale některá překvapení bývají příjemná. 58.Qe8 e1Q 59.Qxe1+ Kxe1 1/2-1/2

(7) Zherebukh,Yaroslav (2627) - Jakubowski,Krzysztof (2510) [A45]
ŠK Slavoj Poruba-AD Mahrla Praha IPVV Praha 10, Ruská 85 (4.2), 2012
[Navara]

1.d4 Nf6 2.Bg5 e6 3.Nd2 h6 4.Bh4 c5 5.e3 Nc6 6.c3 cxd4 7.exd4 b6 8.Ngf3 Bb7 9.Bd3 Be7 10.0-0 0-0 11.Nc4 Bílý rozehrál zahájení nenáročně, po soupeřových nepřesnostech ale rychle získal rozhodující převahu. 11...Nh5?! Diagram

[11...d6=] 12.Nd6! Bxh4?! [Po 12...Qb8! (nebo 12...Qc7) 13.Nxb7 Qxb7 by pozice zůstala v rovnováze.] 13.Nxb7 Qe7? [Po 13...Qf6 14.g3 Bg5 15.h4+/- by černý ztratil figuru,; stroj ale ukazuje pěknou možnost 13...Qc7! 14.Nxh4 Nf6 , po které by černý získal materiál zpět (15.Sa6 Jb8). Bílý může i zde udržet mírnou převahu, oproti partii by ovšem černý stál nádherně.] 14.d5! To asi černý přehlédl, nyní ztrácí figuru. 14...exd5 15.Re1 Bxf2+ [15...Qf6 16.g3 Bg5 17.Nxg5! Qxg5 18.h4] 16.Kxf2 Qf6 17.Bf1+- Bílý získal rozhodující materiální převahu, kvůli zatoulanému jezdci b7 ale ještě nemá vyhráno. *

(8) Zherebukh,Yaroslav (2627) - Jakubowski,Krzysztof (2510) [A45]
ŠK Slavoj Poruba-AD Mahrla Praha IPVV Praha 10, Ruská 85 (4.2), 2012
[Navara]

Diagram

Ještě uvedu efektní závěr: 57.f7 c1Q 58.Rh8+! a černý se před dvojtahovým matem (58...Kxh8 59.f8-D+ Kh7 60.Jf6#) vzdal. 1-0

(9) Murdzia,Piotr (2471) - Petrik,Tomas (2534) [E11]
ŠK Slavoj Poruba-AD Mahrla Praha IPVV Praha 10, Ruská 85 (4.3), 2012
[Navara]

Diagram

Otevřená dlouhá diagonála umožnila bílému vyhrávající kombinaci: 25.h4! Rxh4 26.f4+- Jezdec nemá ústupová pole. 26...Rf8 27.fxg5 Rxf1+ 28.Kxf1 Rh1+ 29.Kf2 Qf7+ 30.Kg3 h6 31.Rxe4 hxg5 32.Re8+! a černý se vzdal. Po 32...Kh7 33.Dd3+ Dg6 34.Vh8+ by ztratil ještě dámu. 1-0

(10) Vokac,Marek (2471) - Klima,Lukas (2340) [A78]
ŠK Slavoj Poruba-AD Mahrla Praha IPVV Praha 10, Ruská 85 (4.4), 2012
[Navara]

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.Nc3 g6 7.e4 Bg7 8.Nd2 0-0 9.Be2 Na6 10.0-0 Nc7 11.a4 b6 12.Re1 Re8 13.Ra3 Typická idea v nestandardním provedení. Věž dohlízí na královské křídlo a po a7-a6 může někdy z b3 napadnout pěšce b6. 13...Rb8 14.Bb5!? Diagram

14...Nxb5 [Více se mi líbí 14...Re7! s ideou 15...a6, 16...b5.] 15.axb5 Nyní černému schází protihra. 15...Ng4 16.Nf3 Rb7 17.Bf4 Bílý se zaměřuje na slabého pěšce d6. 17...f5 Diagram

18.h3! Bxc3 Černopolný střelec bude černému chybět, ale ani jiná pokračování neřešila potíže. [18...Ne5 19.Bxe5! Bxe5 20.Nxe5 Rxe5 21.f4 Re8 22.e5+/-] 19.bxc3 fxe4 [O něco lepší snad bylo 19...Rxe4! 20.Bg5! Rxe1+ 21.Qxe1 Nf6 22.Qa1!?+/- .] 20.Bg5! Qd7 [20...Nf6 21.Nd2!+/-] 21.hxg4 exf3 Diagram

22.c4!+/- Věž se zapojuje do útoku na černého krále. 22...fxg2? Černý měl i lepší pokračování, s nekrytými černými poli by ale beztak měl velké potíže. 23.Rxe8+ Qxe8 24.Re3 Qf7 25.Qe2 Bd7 26.Re7 Qf8 27.Qe3 h6 28.Qe4! 1-0

(11) Mudrak,Josef (2323) - Straka,Josef (2348) [D79]
ŠK Slavoj Poruba-AD Mahrla Praha IPVV Praha 10, Ruská 85 (4.7), 2012
[Navara]

Diagram

Černý energicky rozhodl partii ve svůj prospěch: 37...Qh3 38.Bf3 Qf5! 39.Rb3 Bxb3 40.Qxb3 Rd3 0-1