Okresní přebor jednotlivců Jičínska    ELO 1 2 3 4 1 2 3 4 body pořadí
1. Dolenský 2104 X 0,5 1 0 X 0,5 0,5 1 3,5 2.
2. Šnorek 2148 0,5 X 0 0 0,5 X 0 0 1 4.
3. Mkitaryan 2209 0 1 X 0,5 0,5 1 X 1 4,0 1.
4. Štolc 1995 1 1 0,5 X 0 1 0 X 3,5 3.Propozice přeboru jednotlivců Jičínska 2010:


Přebor jednotlivců Jičínska 2010 (PJJ) pořádá STK KHŠS pro hráče registrované v šachových oddílech bývalého okresu Jičín. Pověřeným vedoucím soutěže je Nedbal Rudolf.

1. Turnaj organizuje šachový oddíl AD Šachklub Jičín.

2. Hráči se závazně přihlašují v šachovém oddíle nejdéle do pátku 29.1.2010 nebo e-mailem na adresuurban@ad-as.cz.

3. Vklad: 200 Kč – uhradí hráč před zahájením losování (1.2.2010 v 17.30 hodin), po řádném sehrání celého turnaje (bez kontumace) bude celá částka vrácena. V opačném případě propadá celý vklad ve prospěch organizátora.

4. Startovné je 50,-- Kč (hradí se v termínu dle bodu 3). Hracím dnem je pátek příslušného hracího týdne, zahájení partie v 18.00 hodin. O pozdější zahájení musí hráč požádat nejméně s týdenním předstihem a rozhodnutí v této věci je v kompetenci ředitele, který rozhodne pokud možno po konzultaci se soupeřem žadatele nejpozději do následujícího pondělí. Není-li o žádosti rozhodnuto do tohoto data, platí původní začátek. Pokud se na změně začátku nebo termínu dohodnou sami hráči, jsou povinni oznámit tuto změnu oba mailem na adresu urban@ad-as.cz nejpozději 24 hodin před utkáním. Pokud bude turnaj započítáván na ELO FIDE navyšuje se startovné o 150 Kč ( celá částka navýšení je poplatek na započtení do ELA).

5. Hrací místnost:  prostory šachového oddílu AD Šachklub Jičín, Jungmannova 319, Jičín.

6. Hrací tempo: 60 minut na celou partii a bonus 30 sekund na tah pro každého hráče. Pokud bude většina hráčů mít ELO FIDE je oprávněn pořadatel pro účely zápočtu na ELO FIDE upravit hrací čas na 90 minut a 30 sekund na tah, případně může rozhodnout o rozdělení přeboru do 2 výkonnostních skupin, s přihlédnutím k aktuálnímu ELU a výsledkům.

7. Hraje se podle Pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR a vydaného rozpisu. Turnaj se počítá nejméně na LOK ŠSČR.

8. Při počtu hráčů do 8 se hraje vždy s každým, (při počtu do 4 hráčů dvoukolově). V případě více jak 8 hráčů bude přebor rozdělen na 2 skupiny dle ELA. Pokud se zúčastní více než 12 hráčů, a nebude vodné zvolit skupiny, bude hrán švýcar.

9. Partie se hrají ve stanovených termínech. Partie může být po dohodě soupeřů sehrána v jiném termínu. Hráč má právo zahájit partii s nepřítomným soupeřem ve stanoveném či domluveném termínu a čase. Čekací doba se stanovuje na 1 hod..

10. Hráč smí mít v jedné části turnaje odloženu nejvíce jednu partii. Partie musí být sehrána v jednom ze dvou nejbližších termínů určeném pro dohrání odložených partií. Nedojde-li k dohodě o náhradním termínu mezi hráči platí jako termín předcházející čtvrtek a se souhlasem vedoucího turnaje čtvrtek následujícího týdne, přičemž pořadatel má právo z důvodů hodných zřetele tento termín nejméně jeden týden předem upravit. Hráč musí o odložení partie z důvodů vzájemné dohody včas informovat vedoucího soutěže.

11. Nejlépe umístěný hráč z oddílů na území jičínského okresu získává titul „Přeborník Jičínska“ a postupuje do KPJ 2010.

12. Termíny jednotlivých kol (zahájení v18.00 hod.). Losování proběhne v hrací místnosti v pondělí 1.2. v 17.30.

1. 5.2.
2. 12.2.
3. 26.2.
4. 5.3.
5. 12.3.
6. 26.3.
7. 16.4.

V případě 9 kol se přidávají termíny 9.4. a 23.4.


Rozhodčí: Zdeněk Urban, rozh. 1. třídy

Odvolací komise:
Kohout Jan - organizační pracovník pořádajícího oddílu
Štolc Martin – zástupce hráčů
Nedbal Rudolf – vedoucí soutěže


V Jičíně 18.1.2010


Nedbal Rudolf, vedoucí soutěže
Slavík Jan, předseda STK KHŠS

Zpracoval:
Urban Zdeněk s přihlédnutím k připomínkám Martina Štolce a Jana Slavíka